Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Terrass III är klar, eller så gott som...

GrävningPosted by Andrea Jäderlund Mon, June 15, 2015 21:49:41

Som planerat blev vi färdiga med Hargen, terrass III under veckan. ”Färdig”, är dock ett relativt begrepp i sammanhanget då vi vet att de inre stolpraderna vi skrev om förra veckan uppenbarligen fortsätter söderut och utanför schaktkanten. Man kan hursomhelst konstatera att de tjocka och fyndrika kulturlagren avtar betydligt i denna riktning. Vi står även med en okänd utbredning av kulturlager och enstaka anläggningar som finns i direktanslutning och norr om terrassen. Ett påtagligt fyndrikt lager finns här med bla glas, en pärla, två glättstenar samt olika järnföremål. Den rika förekomsten av obrända djurben på själva terrassen har vi inte kunnat se i detta område.

Vid genomgrävning av själva terrassen fanns två gropar, samt en större härd som vi kan knyta till själva anläggningsfasen av Hargen. Ett mycket ovanligt fynd i form av en intakt vävtyngd av bergart fanns i en av groparna. Vi har även kunnat slå fast att själva terrasspackningen med mycket stora stenar och block, har byggts ut i etappar, något man kan se i det att de lagts på ett äldre kulturlager.

Under kommande vecka, midsommarveckan, startar vi på måndag med att undersöka några mindre gravar på det lilla gravfältet RAÄ 3 som ligger vid borgbergets fot där uppfarten till berget börjar.Foton: Lisa Widegren Lundin  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post18