Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Resta stenar och stensättning

GrävningPosted by Michael Olausson Tue, June 23, 2015 20:24:54

Veckan startade med en nödvändig röjning och gallring på stora delar av gravfältet RAÄ 3 nedanför borgberget. Fler anläggningar kom fram ur den borttagna grönskan, som flera resta stenar. De står som på rad från söder mot norr och fram mot gravfältets största stensättning som är ca 12 meter i diameter. Två resta stenar och en mindre rund stensättning berörs av undersökningen.

Den runda stensättningen är en märklig konstruktion som består av en kantkedja och en inre fyllning av lera och morängrus. Snarlika har tidigare undersökts på det s.k. Ekebogravfältet i Hammarby socken i centrala Upplands Väsby.

Bättre utfall har det blivit vid de dubbla resta stenarna i gravfältets södra del. Den större av dessa restes upp idag med benäget bistånd och hjälp från Hubert Ankarcrona. Ett litet brandlager i en grop intill och öster om den stora stenen visade sig innehålla bland annat ett rektangulärt bältesbeslag av brons samt en remdel med två frånställda ansikten – Runsas ”Janus”? Även denna i brons. Inget av föremålen har legat på brandbålet utan lagts dit därefter. Fynden daterar vi till äldre Vendeltid, senare delen av 500-talet. De svarar därmed kronologiskt väl mot de tidig Vendeltida fynden från exempelvis Hargen, Terrass III.Foto: Lisa Widegren Lundin

  • Comments(1)//aktuellt.runsaborg.se/#post19