Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Sommarens sista fältvecka

GrävningPosted by Andrea Jäderlund Mon, July 06, 2015 21:16:02

Nu har vi grävt klart för den här omgången!

Fyndet av remdelaren i brons med två motställda ansikten som vi skrev om i förra veckan, visade sig vara ett mycket ovanligt fynd i sitt slag. Inte minst ansiktenas utformning med de utpräglade hjälmdetaljerna som ögonbågar och nässkydd, har lett till diskussioner och flera förslag kring referenser och datering. Intressant är den dubbla figuren, ”tvillingar” som ger associationer till dubbelgudar och romarnas dioskurer. Fyndet gjordes i en grop med ett brandlager vid en av två tätt ställda resta stenar – två ”bröder”. Både remdelare och det rektangulära bältesbeslaget i brons hade inga spår av brand och måste ha lagts ned efter själva likbränningen. Vi daterar fynden till äldre Vendeltid – andra hälften av 500-talet e.Kr.

Knappt två meter söder om ”bröderna”, står en tredje sten som vid undersökning förra veckan visade sig vara helt tom.

Som framgått av tidigare redogörelse reste vi upp de båda stenarna, den tredje stod dock upp rakt och prydligt. Vi återkommer längre fram med fler rapporter när fynden är konserverade och de brända benen är osteologiskt bestämda.


I bakgrunden kan det stora gravfältet med skeppssättningarna skymtas.Sist men inte minst ett STORT tack till alla som hjälp till i år!!!
Foton: Lisa Widegren Lundin/Andrea Jäderlund
  • Comments(1)//aktuellt.runsaborg.se/#post20