Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

2:a och 3:e veckan på Terrass III

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, June 22, 2014 13:45:20

Fokus ligger nu åter igen på terrass III uppe på berget, efter att undersökningarna nere i hamnen har avslutats. På terrassen som måste beskrivas som en plattform, har flera anläggningar nu kunnat undersökas.

Plattformens västra del har markerats av en skärvstenspackning, vilken vi nu är i slutskedet av att undersöka. Skärvstenspackningen ligger delvis mellan två hällar men spider sig även utanför dessa. Inom skärvstenspackningens södra del, utanför hällarna, har järnslaggskoncentrationer hittats. Smidesslagg, droppslagg, har även hittats invid berghällen (utsiktsberget) i ett rödbränt lager som följer berget.

Skärvstenspackningen syns mellan hällarna och söder om dessa.

Även ett smalt bronsband och en knacksten hittades inom denna del av anläggningen.

Delen av packningen som ligger mellan hällarna skiljer sig genom förekomst av brända ben, vilket i övrigt är ovanligt inom terrass III. I packningen mellan hällarna framkom även vad som förefaller vara en miniatyrhammare (Thor?) i anslutning till en hästskalle.

Under skärvstenspackningen går ett upp till dm-tjockt, orangerött-färgat, (bränt) lerlager, detta lager förefaller täcka större delen av plattformens yta. Det har under senaste veckan även blivit klart att detta påförda och brända lerlager i sin tur överlagrar ett mörkt lager med skärvsten, sot och kol.

Vid schaktets östra långsida har flera gropar med obrända djurben undersökts. Men vi har även kunnat konstatera hittills tre stolphål som alla är nedgrävda i de två ovan nämnda lagren. Stolphålen är intressanta men svårtolkade, de ligger i plattformens södra och avslutande(?) del och två utgör ett par. Stolphålen till trots, så går det inte att tala om någon huskonstruktion.

Två av stolphålen. På den nedersta bilden syns skärning genom rött och sotigt lager.

I den södra delen har även en större stenpackning börjat undersökas.

I den södra delen av schaktet har sedan tidigare en malsten, ställd på högkant, iakttagits och nu har vi även en löpare till denna.

Andra typer av slipstenar har hittats, bland annat intill en nål av järn, men även vad vi tror kan vara en oval eldslagningssten?

Nålen av järn och eldslagningsstenen har kommit nedåt terrassen där även en bottenskålla och en brodd kan nämnas bland fynden. I själva terrassen kom i veckan som gick även en pilspets med holk.

Nål av järn.

I övrigt förekommer nitar samt järnföremål inom ytan och mellan skärvstenspackningen och berget vävtyngdsfragment.

Foto: Lisa Widegren Lundin och Andrea Jäderlund  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post7