Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Sommarens sista fältvecka

GrävningPosted by Andrea Jäderlund Mon, July 06, 2015 21:16:02

Nu har vi grävt klart för den här omgången!

Fyndet av remdelaren i brons med två motställda ansikten som vi skrev om i förra veckan, visade sig vara ett mycket ovanligt fynd i sitt slag. Inte minst ansiktenas utformning med de utpräglade hjälmdetaljerna som ögonbågar och nässkydd, har lett till diskussioner och flera förslag kring referenser och datering. Intressant är den dubbla figuren, ”tvillingar” som ger associationer till dubbelgudar och romarnas dioskurer. Fyndet gjordes i en grop med ett brandlager vid en av två tätt ställda resta stenar – två ”bröder”. Både remdelare och det rektangulära bältesbeslaget i brons hade inga spår av brand och måste ha lagts ned efter själva likbränningen. Vi daterar fynden till äldre Vendeltid – andra hälften av 500-talet e.Kr.

Knappt två meter söder om ”bröderna”, står en tredje sten som vid undersökning förra veckan visade sig vara helt tom.

Som framgått av tidigare redogörelse reste vi upp de båda stenarna, den tredje stod dock upp rakt och prydligt. Vi återkommer längre fram med fler rapporter när fynden är konserverade och de brända benen är osteologiskt bestämda.


I bakgrunden kan det stora gravfältet med skeppssättningarna skymtas.Sist men inte minst ett STORT tack till alla som hjälp till i år!!!
Foton: Lisa Widegren Lundin/Andrea Jäderlund
  • Comments(1)//aktuellt.runsaborg.se/#post20

Terrass III är klar, eller så gott som...

GrävningPosted by Andrea Jäderlund Mon, June 15, 2015 21:49:41

Som planerat blev vi färdiga med Hargen, terrass III under veckan. ”Färdig”, är dock ett relativt begrepp i sammanhanget då vi vet att de inre stolpraderna vi skrev om förra veckan uppenbarligen fortsätter söderut och utanför schaktkanten. Man kan hursomhelst konstatera att de tjocka och fyndrika kulturlagren avtar betydligt i denna riktning. Vi står även med en okänd utbredning av kulturlager och enstaka anläggningar som finns i direktanslutning och norr om terrassen. Ett påtagligt fyndrikt lager finns här med bla glas, en pärla, två glättstenar samt olika järnföremål. Den rika förekomsten av obrända djurben på själva terrassen har vi inte kunnat se i detta område.

Vid genomgrävning av själva terrassen fanns två gropar, samt en större härd som vi kan knyta till själva anläggningsfasen av Hargen. Ett mycket ovanligt fynd i form av en intakt vävtyngd av bergart fanns i en av groparna. Vi har även kunnat slå fast att själva terrasspackningen med mycket stora stenar och block, har byggts ut i etappar, något man kan se i det att de lagts på ett äldre kulturlager.

Under kommande vecka, midsommarveckan, startar vi på måndag med att undersöka några mindre gravar på det lilla gravfältet RAÄ 3 som ligger vid borgbergets fot där uppfarten till berget börjar.Foton: Lisa Widegren Lundin  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post18

Föreläsning i Göteborg

På gångPosted by Andrea Jäderlund Tue, November 04, 2014 16:39:10
I veckan fick Fornminnesföreningen i Göteborg besök av Michael som höll en föreläsning om höjdbosättningar och Runsaprojektet med titeln "Varför bygga på höjder? Om folkvandringstidens höjdbosättningar".
Nästa föreläsning kommer ske på Hembygdsföreningen i Upplands Väsby 16/11, där kommer tonvikten ligga på vad som hänt under årets grävning ute på Runsa.

  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post14

Deltagare 2014

GrävningPosted by Andrea Jäderlund Mon, June 30, 2014 20:40:25

Grävningen börjar närma sig sitt slut för den här gången, sista veckan är påbörjad.

Lisa som bland annat fotograferat hade med sig en avslutningstårta sista dagen hon grävde.

Och här är vi som gräver!

Från vänster, bakre rad: Annabell Rahm, Sabina Larsson, Lisa Widegren Lundin, Inger Karlsson.

Från vänster, främre rad: Philip Bergström, Peter Kollin, Ludvig Pilgren, Andrea Jäderlund, Jessica Aronsson, Caroline Eriksson samt Michael Olausson.

Ej med på bild: Peter Nelson, Stefan Östlund och Gunilla Hammarsjö.  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post9

Ny mailadress!

På gångPosted by Andrea Jäderlund Mon, June 09, 2014 20:08:44

Nu finns det en ny adress för information!

info@runsaborg.se  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post5

Ny sida för Runsa

På gångPosted by Andrea Jäderlund Thu, April 10, 2014 17:46:41

Välkomna till Runsaprojektets nya sida!

Här kommer uppdateringar läggas ut om vad som händer på Runsa rörande grävningar och projektet i allmänhet.

Längst ner efter inläggen finns möjlighet att kommentera!

  • Comments(0)//aktuellt.runsaborg.se/#post0