Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

4:e veckan

GrävningPosted by Michael Olausson Mon, June 30, 2014 21:30:13

Den gångna veckan innebar ett flertal överraskningar som är mycket spännande men samtidigt ganska så svårtolkade.

I förra veckan skrev vi att vi hade fått fram ett par stolphål på terrassens södra del, något som vi då tolkade som en form av markörer in till terrassen – plattformen. Nu har vi sju stolppar och det är troligt att vi kommer att hitta ytterligare. Det säregna är att stolparna i varje bock står mycket tätt, från 0,7, till 2 meter. Fortfarande är det på terrassens södra halva där stolphålen dominerar. I flera fall uppträder bockarna omlott, något förskjutna, både i sidled och i längdriktningen. I en del fall kan vi se hur ett äldre stolphål satts igen och där det nya delvis skär det äldre. Med få undantag förekommer det rikligt med obrända djurben i stolparna. I enstaka fall i form av tydliga deponeringar, bla av en käke av en fjolårskalv. I ett annat fanns delar av ett förkolnat bröd.

Frågan är om denna ”stolpskog” representerar ett hus av något slag som byggts vid två, tre tillfällen.

Vid sidan av djurbenen är fynden av ett flertal knackstenar, slipstenar och delar av malsten återigen det mest iögonfallande fyndmaterialet. Knackstenarna är koncentrerade till terrassens västra del i anläggningar under den avlånga skärvstenspackning som vi skrev om förra veckan och vi är nu uppe i ett tiotal knackstenar.

Två olika knackstenar...

Nedan en slipsten.

Knivar har vi hittat på flera ställen men framför allt i de yngre lagren. Nedan är en av de större knivarna vi hittat.

Nedan är istället den minsta pärlan vi hittills stött på.

Vi har även fortsatt succesivt att lodfotografera genom olika metoder. Peter Kollin tog med sig sin drönare och fotade med hjälp av denna.

  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.