Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Sista veckan för den här gången...

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, July 20, 2014 21:25:41

Runsagrävningen avslutad – den tomma veckan

Terrass III – en harg!

Den 4:e juli avslutades denna etapp, dock inte årets undersökningar av på Runsa. Vår förhoppning var att terrassen skulle vara färdigundersökt. Så blev nu inte fallet. Vad som återstår är ett mörkt sotrikt bottenlager som täcker större delen av terrassens yta. I lagret finns enstaka spridda härdar. Stolphålen vi undersökt tycks inte höra till denna ”initiationfas” utan till efterföljande skede, då man täckte sotlagret med ett lager med lera som färgats orange av värmen. Delar av sotlagret undersöktes och det innehåller i princip endast obrända djurben, i mindre utsträckning brända.

I övrigt var det en ganska så fyndtom arbetsvecka. Det orangefärgade lerlagret var tomt. I ett begränsat avsnitt framkom i övergången mellan leran och det underliggande sotlagret brända tunna pinnar som låg kors och tvärs. De brända pinnarna representerar troligen en del av den avsiktliga avbränningen – ”initiationen”, snarare än rester av en konstruktion. Vedartsbestämningarna återstår att göra. Bilden ovan visar det rödbrända lagret och bilden nedan visar samma område där pinnarna framträdde under det röda lagret.

I övrigt kom de nya fynden i en smal korridor mellan terrassens västra begränsning och ”utsiktsberget”, det bergsavsnitt som inte enbart utgör en gräns för ”hargen” utan fungerar även som en utmärkt ”åskådarplats”. Här fans en liten härd med en lerplatta och fynd av vävtyngdsfragment och en mindre depå med förkolnade sädeskorn.

Vår preliminära tolkning är att terrass III är en harg, en kultplats intill och i direktanslutning till den stora hallbyggnaden. Stolphålen i två parallella rader, har vi idag svårt att tolka som rester av en byggnad. Varför skulle de i så fall vara så tätt ställda och samtidigt bara finnas på terrassens södra halva? Mycket återstår att göra här men man skulle kunna se stolphålen som representerar ett par generationer, omstolpningar, mera som spår av en ”pelargång” utan tak än som en faktisk byggnad. Fyndbilden styrker denna tolkning. Stora mängder djurben, både spritt i lager och i särskilda koncentrationer på olika nivåer, och inte minst, i olika anläggningar. Här kan nämnas alla de små ”engångshärdarna”, flertalet stolphål och i en större skärvstenssamling.

Vad med miniatyrhammaren? Vi skrev om detta fynd för några veckor sedan och därefter har flera kommenterat fyndet; både pro et contra. Flera har påtalat vår bristande kunskap i introduktionen av guden Tor och hans attribut, religionsvetare liksom arkeologer. Frågan är vad man säger om veckonamnet och flera ortnamn med gudens namn och deras ålder. Avbildningar av Oden, Tyr mfl gudar på brakteater har nämnts men Tor är ganska undflyende. Vi tycks sakna en god kronologi för torshammare överlag, fynd som görs i gravsammanhang. De välbekanta och totalt dominerande från vikingatid ligger som en våt mental yllefilt över oss. De tveksamma har kallat fyndet för en hästskosöm, det gjorde jag själv när fyndet dök upp men jag insåg snart att det inte kunde vara en dylik. Vi kan ta bort namnet ”Tor” före ”hammare” men en hästskosöm är det inte. Hade vi grävt inom en bytomt eller en annan plats med en längre kontinuitet än vad Runsa kan uppvisa hade det varit ett rimligt antagande. Men det finns inget sådant uppe på Runsaberget! Vi saknar alla spår av yngre järnålder-medeltid där uppe. Packningen täcktes under matjorden av kulturlager och det finns inga som helst tecken på att man någon gång skulle ha ”brutit upp” skärvstenspackningen och planterat en hästskosöm!

Jag tror som flera andra att vi måste söka etablera en kronologi för dessa miniatyrhammare ”Torshammare” och bedriva en diskussion med religionsvetare och ortnamnsforskare.

Vid tidigare grävning hittades ett föremål/redskap i horn där funktionen inte har kunnat fastställas. I år hittades ett liknande föremål men som är halverat.

Återstoden av hargen – terrass III kommer att undersökas under början av hösten. Vi återkommer med nyheter. På återhörande!


Lodfoto: Stefan Östlund
  • Comments(1)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by jå Fri, August 01, 2014 17:40:41

Ull är det kanske inte (tre gånger Ull), men stolparna är beläten, hemska avgudabilder. JÅLJ