Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Runsafågeln

GrävningPosted by Michael Olausson Sun, October 18, 2015 11:26:18

När man minst anar det eller att man ens har övervägt troliga resultat, ramlar man bokstavligt talat på fantastiska saker, Nåja, allt är relativt men det är det oväntade som gör det! Det började synnerligen handfast med att vi lade igen och restaurerade terrassen och schaktet. Av bara farten kunde vi även schakta upp en mindre yta utanför terrassen. Meningen var att vi skulle avgränsa ett kulturlager som finns utanför terrass III, hargen. Detta skrev vi om tidigare här på bloggen och även om lämningarna av ässjor och ett stort antal järnföremål.

I en grop med oklar funktion som ingår i smedjans avgränsning låg en 3 cm stor fågelfibula i brons utan ornamentik. Utformningen av kropp och vingar är plastisk, något som är ovanligt. Till skillnad från de så kallade ”Vendelkråkorna” som oftast har en mer eller mindre platt yta, en hukande kroppshållning, markerade lår och klor, saknar Runsafågeln dessa kännetecken. Istället är kroppen närmast rak, endast huvudet är inböjt mot kroppen. Huvudets utformning, pekar mot att vi har att göra med ett utförande med inslag av stil I och stil II. En försiktigt hållen datering utan närmare paralleller och innan spännets kulturhistoriska proveniens har kunnat ringas in, pekar mot första hälften och fram mot mitten av 500-talet e. Kr. Vissa likheter finns med enstaka anglosaxiska sköldbeslag från Kent vad gäller vingens placering. Huvudets utformning uppvisar flera likheter med föremål i form av en örn från bla Alamanniskt område i södra Tyskland, Baden-Würtenberg och Bayern. Det finns alltså fortfarande mycket att arbeta med och reda ut.


Foto: Camilla Hällbrink, konservator


  • Comments(2)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.
Posted by Lisa Widegren Lundin Sun, October 18, 2015 14:58:51

Kul fynd! Hoppas att fler ledtrådar om ursprunget dyker upp :)

Posted by Jim Hansson Sun, October 18, 2015 11:40:37

Va häftigt! Plasten slutar aldrig att förvåna! Grattis!