Runsa

Runsa

AktuelltHem - Till startsida

Grävning vid hamnen

RunsahamnPosted by Michael Olausson Sat, June 07, 2014 13:37:40

Under första veckan har vi även grävt ett långschakt nere vid lilla Borgviken för att om möjligt knyta samman hamnanläggningen med de avsatta lagren som ligger nere vid vattenbrynet. Nivåskillnaden i schaktet är omkring 7 meter.

Ovan syns delar av en härd som framkom i den övre delen av schaktet. Härden framkom innanför den avlånga terrassering som blev tydlig vid förra årets röjning av hamnområdet. I och runt härden framkom brända ben och järnnitar.

Vid den nedre delen av schaktet framkom bearbetat trä i form av pålar och en kil(?). Dessa framkom i det lager som tidigare iakttagits med huggspån samt större och mindre träbitar. Det är även i det lagret som en stockbåt hittades 1973 (daterad till 600-tal) och som idag är utställd på Historiska museet.

Ovan pålar, nedan den möjliga kilen.
Foton: Lisa Widegren Lundin  • Comments(0)

Fill in only if you are not real

The following XHTML tags are allowed: <b>, <br/>, <em>, <i>, <strong>, <u>. CSS styles and Javascript are not permitted.